Rebhan Green Line

REBHAN Green line

 

Bardzo wcześnie obraliśmy kurs w kierunku zrównoważonego rozwoju:

świadomość ekologiczna jest jednym z kluczowych aspektów we wszystkich procesach firmy REBHAN. Konsekwentnie realizujemy to założenie również przy opracowywaniu nowych, zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych. Konsekwentnie prowadzimy także badania nad ekologicznymi alternatywami dla opakowań, które nie wpływają ujemnie na ekskluzywność produktu końcowego.

 

W REBHAN jesteśmy dobrze przygotowani na wyzwania przyszłości:

wysoki stopień elastyczności i kreatywności w połączeniu z innowacjami osiąganymi w wyniku badań i rozwoju – a wszystko dzięki naszemu zaangażowanemu, wysoce zmotywowanemu zespołowi. Z przyjemnością podejmiemy się wyzwań, przed jakimi nasi klienci postawią nas w przyszłości!

Kleeblatt

 

REBHAN Green line Konzept: Bez względu na to, jakie opakowanie wybierzesz – my znajdziemy zrównoważony sposób na jego produkcję!

 

 

REFILL

Luksusowy wygląd i możliwość
uzupełniania zawartości

dowiedz się więcej

Greenline

REFILL

COLONNA REFILL [30 ml / 50 ml]

COLONNA REFILL

 

Nasadka
z grubościennego PET

Pompka
z gwintem 20/410

Pierścień zabezpieczający
z PP, kolorowy lub metalizowany

Butelka wewnętrzna
z HDPE lub PP, 30 ml lub 50 ml
z gwintem 20/410

Kołnierz zewnętrzny
z grubościennego PET

Wszyscy możemy zrobić coś dla środowiska i oszczędzać plastik – każde działanie ma znaczenie. Nasze rozwiązanie COLONNA REFILL pozwala zaoferować klientom opcję uzupełniania produktów w wysokiej jakości, zrównoważonym opakowaniu. Butelka wewnętrzna zawiera odpowiedni materiał i może być oferowana do sprzedaży oddzielnie. Po zużyciu wystarczy wymienić pustą butelkę wewnętrzną na pełną. Wszystkie pozostałe elementy nadają się do dalszego użytku.

Wszystkie elementy można poddać recyklingowi. Elementy z PET mogą być oczywiście wykonane również z rPET (w 10–100%).

 

Przejdź do produktów REFILL w katalogu produktów online

PCR / rPET

PET z recyklingu to
materiał opakowaniowy przyszłości

dowiedz się więcej

REBHAN Green Line

PCR / rPET

PET z recyklingu to materiał opakowaniowy przyszłości

Mniej nowego plastiku

Dzięki zastosowaniu rPET można znacznie ograniczyć produkcję pierwotnych tworzyw sztucznych i trwale obniżyć związaną z tym emisję CO2.

Niższe zużycie energii

Produkcja rPET pozwala wyeliminować różne energochłonne etapy procesu produkcyjnego, ponieważ znacznie mniejsza ilość ropy naftowej musi zostać przetworzona na polimery. Produkcja butelki wykonanej z rPET pochłania do 75% mniej energii w porównaniu z butelką wykonaną z pierwotnego tworzywa sztucznego.

Niższa emisja CO2

rPET może być poddawany wielokrotnemu recyklingowi bez utraty surowców, a w procesie recyklingu generuje mniej emisji niż tworzywo oryginalne.

Mniej odpadów

Mniej plastikowych butelek trafia na wysypiska lub do spalarni. Są one zbierane, wprowadzane do obiegu materiałów i poddawane recyklingowi.

 

* Na zdjęciu po prawej stronie widać przykładowe butelki wyprodukowane z różnych materiałów rPET i częściowo zawierających rPET. Dla porównania, z tyłu znajduje się butelka wykonana wyłącznie z tworzywa oryginalnego PET.

PET z recyklingu to materiał opakowaniowy przyszłości

rPET jest bardziej zrównoważony i zasobooszczędny niż tworzywo oryginalne PET. Obowiązuje zasada:
im wyższa zawartość rPET, tym większa korzyść dla środowiska.

TWORZYWO
OCEAN BOUND

Oszczędzanie zasobów kopalnych
& ochrona oceanów

mehr erfahren

 

TWORZYWO OCEAN BOUND

Surowiec z recyklingu wykonany w 100% z plastiku „związanego z oceanem”

 

Tworzywo „Ocean Bound” jest wykonane w 100 procentach z tworzyw sztucznych, które zagrażały oceanom. Te plastikowe odpady są zbierane i przetwarzane metodą recyklingu mechanicznego na bezpieczny surowiec, dzięki czemu można je ponownie wykorzystać do produkcji trwałych, wysokiej jakości produktów. Dotyczy to wszystkich rodzajów polimerów (rPET, rPP, rHDPE, rLDPE). Nasza firma skupia się na HDPE z recyklingu. Doskonałe właściwości tego tworzywa sztucznego (np. gęstość, formowalność, trwałość, niewielka masa, elastyczność) nie ulegają pogorszeniu.

Pożądany produkt końcowy jest opracowywany po dokładnej analizie i konsultacjach z wewnętrznymi specjalistami REBHAN.

 

TWORZYWO OCEAN BOUND

Udział w przyjaznej dla środowiska gospodarce o obiegu zamkniętym Ochrona oceanów
Oszczędzanie zasobów kopalnych Zmniejszenie śladu węglowego o 80% (w porównaniu z tworzywem oryginalnym)

REBHAN Green Line

BIOPOLIMERY

Konfrontacja z ograniczonym
charakterem zasobów kopalnych

mehr erfahren

 

BIOPOLIMERY

Odpowiedź na zmiany klimatyczne i ograniczoność zasobów kopalnych

 

Biotworzywa wytwarza się obecnie w głównej mierze z surowców rolniczych, tj. z roślin bogatych w węglowodany, takich jak kukurydza czy trzcina cukrowa. Jednocześnie branża biotworzyw inwestuje znaczne środki w badania i rozwój, aby zdywersyfikować zakres dostępnych surowców biogenicznych do produkcji tworzyw biopochodnych. Branża koncentruje się przy tym także na odpadach z gospodarki leśnej (olej talowy).

Biopochodne i częściowo biopochodne, trwałe polimery posiadają te same właściwości co polimery wytworzone w sposób konwencjonalny. Pod względem technicznym biopolimery są równoważne swoim kopalnym odpowiednikom, ale przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego. W porównaniu z konwencjonalnymi tworzywami sztucznymi mają one wyjątkowe zalety: zmniejszenie zależności od surowców nieodnawialnych, takich jak ropa naftowa, oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto mogą być poddane recyklingowi mechanicznemu w ramach istniejących strumieni recyklingu.

Biobasierte Polymere

RECYKLING CHEMICZNY

Przyjazność dla środowiska bez uszczerbku
dla funkcjonalności i estetyki

dowiedz się więcej

Greenline Slogan

RECYKLING CHEMICZNY

Rozróżnia się recykling chemiczny i mechaniczny. W przypadku recyklingu mechanicznego odpady z tworzyw sztucznych są sortowane według rodzaju tworzywa, myte, przetapiane i przetwarzane na tzw. recyklaty. Służą one jako materiał wyjściowy dla nowych produktów i tym samym zastępują tworzywo oryginalne. Recykling mechaniczny nie narusza struktury chemicznej tworzywa sztucznego.

Recykling chemiczny umożliwia ponowne przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, które nie mogą być poddane recyklingowi mechanicznemu z powodów technologicznych, ekonomicznych lub ekologicznych. Posortowane według rodzaju odpady z tworzyw sztucznych można bez problemu poddać recyklingowi mechanicznemu, jednak sortowanie zmieszanych tworzyw sztucznych jest często nieekonomiczne lub technicznie niemożliwe. Na przykład recykling mechaniczny tacek lub kubków jest prawie niewykonalny ze względu na obecność różnych warstw, które mają różne temperatury topnienia. W takim przypadku stosuje się recykling chemiczny, aby również te cenne materiały mogły zostać ponownie przetworzone.

renew

ISCC

 

Firma REBHAN jest certyfikowana przez International Sustainability Carbon Certification (ISCC), niezależną światową agencję, która monitoruje aspekty zrównoważonego rozwoju w różnych branżach. Dlatego jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom rozwiązania opakowaniowe z materiałów pochodzących z recyklingu, które zostały certyfikowane przez ISCC poprzez przypisanie im „bilansu masy”. Dzięki temu możemy również zapewnić identyfikowalność granulatu z tworzyw sztucznych, który wykorzystujemy w Twoich rozwiązaniach opakowaniowych.

Zwłaszcza opakowania dla przemysłu kosmetycznego muszą wyróżniać się przejrzystością, połyskiem, kompatybilnością z produktem i trwałością. Technologia recyklingu molekularnego zapewnia uzyskanie tych czynników nawet w przypadku materiału poddanego recyklingowi chemicznemu.

Nie idź na kompromis w kwestii właściwości, estetyki czy zrównoważonego rozwoju!

RECYCLING HDPE /rHDPE

Dostępne są różne materiały

mehr erfahren

REBHAN Green Line

 

Recycling HDPE / rHDPE

 

Zrównoważone rozwiązania HDPE mogą być produkowane nawet w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Jest to swobodnie testowany recyklat HDPE z "certyfikatami zgodności" dla produktów spłukiwanych i pozostawianych. Właściwości te są niezwykle ważne, zwłaszcza w dziedzinie zastosowań kosmetycznych. Będziemy w stanie zaoferować alternatywne materiały z zatwierdzeniem FDA przed końcem roku. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

rHDPE może być również przetwarzany w procesie współwytłaczania do 50% w warstwie środkowej i do 80% w warstwie zewnętrznej.

CARBON BLACK-FREE

CARBON BLACK-FREE

Stylowy wygląd
i gwarancja przydatności do recyklingu

dowiedz się więcej

CARBON BLACK-FREE

Znaczna część stosowanych opakowań plastikowych jest barwiona na czarno, aby chronić składniki produktu przed działaniem światła. Czarne opakowania są jednak popularne również dlatego, że przyciągają uwagę i wyróżniają się klasycznym, eleganckim wyglądem. Stanowią one jednak duże wyzwanie dla łańcucha wartości recyklingu ze względu na stosowany dotychczas barwnik z zawartością sadzy.

Dlaczego? Zakłady recyklingu wykorzystują technologię bliskiej podczerwieni (NIR) z czujnikami optycznymi, które identyfikują opakowania przeznaczone do recyklingu na podstawie odbicia światła. Czujniki te nie są w stanie odpowiednio wykryć czarnych opakowań, wskutek czego są one odsortowywane i trafiają do odpadów resztkowych.

Rozwiązaniem są pigmenty bez zawartości sadzy, które w firmie REBHAN stosujemy również do barwienia naszych czarnych flakonów i butelek. Zamiast sadzy stosuje się zbliżone kolorystycznie ciemne barwniki, które nadają się również do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Zabarwione w ten sposób tworzywa są w procesie recyklingu – w przeciwieństwie do opakowań zawierających sadzę – prawidłowo wykrywane i przyporządkowywane.

Rozwój pigmentów niezawierających sadzy

Dzięki tej innowacji systemy detekcji NIR są w stanie prawidłowo sortować czarne tworzywa sztuczne barwione tego rodzaju pigmentami.

Rozwój nowych systemów detekcji

W dalszym ciągu opracowywane i instalowane są systemy i technologie detekcji, które umożliwiają zakładom recyklingu materiałów skuteczne sortowanie również konwencjonalnych czarnych tworzyw sztucznych zawierających sadzę.

Alternatywy

Zastosowanie alternatywnych farb do opakowań ogranicza zużycie czarnych tworzyw sztucznych.

KYRA LIGHT REFILL

Oferujemy barwniki niezawierające sadzy dla opakowań o każdej pojemności, każdym kształcie i wykonanych z każdego materiału.

REBHAN Green Line

Co-Ex

Kombinacja różnych
warstw materiału

dowiedz się więcej

Co-Ex

Koekstruzja (Co-Ex) jest stosowana do obróbki materiału. Tworzywa przechodzą przez ten sam proces wytłaczania, co w przypadku wytłaczania z rozdmuchem, ale jednocześnie wytłaczane są nawet trzy warstwy materiału. Różne warstwy pozwalają uzyskać odpowiednią kombinację właściwości.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wykorzystanie rHDPE, PP z recyklingu lub materiałów biopochodnych z myślą o zrównoważonym rozwoju

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Wykorzystanie materiału pierwotnego jako warstwy zewnętrznej w celu uzyskania najlepszego wyglądu

OCHRONA

Wykorzystanie materiału pierwotnego jako warstwy wewnętrznej w celu uzyskania wymaganego poziomu ochrony

NIŻSZE KOSZTY

Produkcja „All-in-One” dzięki wielu warstwom
Możliwość wykorzystania niecertyfikowanego materiału z recyklingu

 

KYRA LIGHT REFILL

Bullet 1 Aby zapewnić odporność chemiczną, kompatybilność, odpowiednią jakość żywności, stabilność produktu lub lepszą przepuszczalność, polecamy zastosowanie wewnątrz cienkiej warstwy tworzywa oryginalnego, a na zewnątrz – grubszą warstwę materiału z recyklingu, np. materiału PCR.

Bullet 2 Aby zapewnić bardziej zrównoważoną produkcję, w warstwie wewnętrznej stosuje się dużą ilość materiału z recyklingu. Jako warstwę zewnętrzną można zastosować tworzywo oryginalne, aby zapewnić atrakcyjny wygląd.

Bullet 3 Opcja produkcji opakowań z trzech warstw materiału stwarza zupełnie nowe możliwości kombinacji. Na zewnątrz i wewnątrz stosuje się warstwę tworzywa oryginalnego – dla perfekcyjnego wyglądu oraz ochrony. Warstwa środkowa składa się w maks. 50% z materiału z recyklingu, aby jak najbardziej chronić środowisko.

Łączymy kilka warstw materiału, aby zapewnić uzyskanie pożądanych właściwości lub
uwzględnić aspekty zrównoważonego rozwoju.

 

Skorzystaj z naszego know-how

 

Znamy i stosujemy wiele ekologicznych sposobów, dzięki którym marki mogą dziś stosować zrównoważone opakowania. Zrównoważone zaopatrzenie i przyjazna dla środowiska produkcja są równie ważne jak wybór dekoracji opakowania i logistyki. Ogólny wpływ opakowania na środowisko jest sumą wszystkich tych czynników. Tym lepiej, gdy Twoje opakowanie łączy oba te aspekty: zrównoważony rozwój i przekonujący, atrakcyjny wygląd!

 

Nasi eksperci chętnie doradzą w kwestii różnych alternatywnych tworzyw.

Tak, chcę dowiedzieć się więcej